|

VINERI: Şedinţă la CL Cugir. Scumpirea gunoiului, norma de hrană pentru poliţia locală şi modificări în regulamentul de alimentare cu apă

Primarie-CUGIR-358Vineri, 24 iulie, cu începere de la ora 11.00, consilierii locali din Cugir se reunesc în şedinţă ordinară cu 9 proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat tarife pentru colectarea şi transportul deşeurilor, norma de hrană pentru poliţiştii locali, cheltuielile cu naveta pentru profesori şi modificări la Regulamentul Serviciului de alimentare cu apǎ şide canalizare al orașului Cugir.

Proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna iunie 2015 (1.996 lei)

2. Aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală a oraşului Cugir

Se acordă de la 1 august, după cum urmează:

– norma nr. 6, în valoare de 24 lei/zi, potrivit anexei nr.1 la OG nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local şi personalul de conducere

– norma nr. 1, în valoare de 18 lei/zi, potrivit anexei nr.1 la OG nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale și personal contractual

– norma nr.12 „B”, în valoare de 2 lei/zi, potrivit anexei nr.1 la OG nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi

Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice. Nu se acordă norma de hrană în următoarele situații: pe perioada concediului medical (cu excepția concediilor legale pentru accidente de muncă), pe perioada concediului de maternitate, pe perioada concediului pentru îngrijirea și creșterea copilului, pe perioada concediilor fără plată, pe perioada concediilor de studii, pe perioada suspendării raportului de serviciu, pe durata participării la cursuri organizate în cadrul instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sau cursuri de pregătire profesională, pe perioada delegațiilor.

3. Însuşirea Raportului de expertiză topografică extrajudiciară, depus de reclamanţii Dornauer Silvia şi Constantin Ioan în dosarul civil nr. 7692/176/2014 la Judecătoria Alba Iulia

4. Stabilirea tarifului pentru Serviciul de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere în Oraşul Cugir (începând cu data de 1 august 2015 se modifică tariful unic practicat în Oraşul Cugir de SC G&E INVEST 2003 SRL București pentru serviciul de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, de la 58,01 lei/mc (TVA inclus) la 74,46 lei/mc (TVA inclus), respectiv de la 6,96 lei/pers./lună (TVA inclus) la 7,85 lei/pers./lună (TVA inclus) – creştere de 12,8%.

5. Modificarea art.6 din HCL nr.39/2013 prin care s-a aprobat procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA (conducerea şi reprezentarea legală a Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA este asigurată de şeful de ocol silvic, numit de consiliul de administraţie, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură iar contactul de mandat se încheie pe perioadă nedeterminată, şeful de ocol având o vechime de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii)

6. Aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de alimentare cu apǎ şide canalizare al orașului Cugir

„În zonele unde există Sistem de canalizare divizor (rețea de canalizare menajeră și rețea de canalizare pluvială), deversarea în rețeaua de canalizare se face diferenţiat prin intermediul racordului, astfel:

– la reţeaua de canalizare ape menajere a urmatoarelor categorii de ape uzate: ape uzate menajere; ape uzate industriale; ape uzate orăşeneşti;

– la reţeaua publică de canalizare ape pluviale (meteorice), a urmatoarelor categorii de ape uzate: ape pluviale; ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.

În zonele unde nu există Sistem de canalizare divizor, deversarea apelor pluviale de pe proprietatea privată a utilizatorilor se face astfel:

– pe domeniul public (unde există această posibilitate tehnică)

– la reţeaua de canalizare ape menajere, prin încheierea cu operatorul a unui contract în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pe măsura extinderii Reţelei de canalizare ape menajere (cu/sau fără sistem divizor), operatorul va NOTIFICA utilizatorilor acceptul său de preluare a apelor uzate, angajându-se la realizarea racordului.

Orice utilizator notificat de către operator trebuie sa depuna la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însotita de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zona la scara de 1:500 si actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar.

La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate în canalizarile localitatilor”.

7. Aprobarea unui schimb între chirii şi de imobile aparținând domeniului privat al orașului Cugir, respectiv între Miron Nicolae Sergiu și Vlad Ludovica Ionela

8. Aprobarea modificării titularului Contractului de închirire nr.9948/08.07.2013 încheiat între Consiliul Local Cugir şi Boruah Prabir

9. Modificarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi în anul 2015 privind aparatul de specialitate al Primarului orașului Cugir și serviciile din subordinea Consiliului local al orașului Cugir (Serviciul Comunitar Local de Utilități Publice  – 44 posturi, prin desfiinţarea unor funcţii; Compartiment Întreţinere şi intervenţii – 6 posturi funcții contractuale, 3 posturi desfiinţate; Gospodărie comunală – spaţii verzi – 8 posturi – funcţii contractuale, un post desfiinţat; Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir – structură cu personalitate juridică – 12 posturi – funcţii contractuale, un post desfiinţat; Casa de cultură a orașului Cugir şi Cămin cultural Vinerea – structură fără personalitate juridică – 11 posturi – funcţii contractuale, 2 posturi desfiinţate; 5 posturi Protecție civilă; 1 post Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență; Serviciul Poliția Locală al orașului Cugir – 25 posturi;  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Cugir – 5 posturi;  Serviciul Public de Asistență Socială al orașului Cugir – 96 posturi; total 275)

Sorin GIURCA

 

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=154959Publicat de pe 22 Iul 2015. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...