|

VINERI: Şedinţă la CL Cugir. Reorganizarea circulaţiei rutiere în zona Piaţa Complex şi reguli pentru furnizorii de reţele de comunicaţii

Consilierii locali din Cugir se reunesc vineri, 20 decembrie, de la ora 10.00, în şedinţă ordinară, cu 10 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Aceştia vor vota aprobarea bugetului Ocolului Silvic Sâpcea, folosirea domeniului public şi privat al oraşului de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, reorganizarea circulaţiei rutiere în zona Piaţa Complex şi prelungirea cu un an a închirierii unor locuinţe ANL.

Proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pe luna noiembrie 2013 (sumele solicitate pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe luna noiembrie 2013 sunt următoarele: Şcoala „Iosif Pervain” 511 lei, Şcoala nr. 3 Cugir 914   lei, Şcoala Singidava 1.093  lei, Colegiul Naţional “David Prodan” 1.062 lei, Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu” 177 lei; total: 3.757 lei)

2. Aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A. (se propune rectificarea veniturilor totale prin creşterea acestora cu suma de 69.500 lei de la 2.130.500 lei la 2.200.000 lei, astfel: creşterea veniturilor din activitatea de bază cu suma de 108.420 lei, ca urmare a valorificării eficiente a masei lemnoase; scad veniturile din penalităţi la contractele de prestări servicii cu 35.420 lei; scad veniturile financiare (dobânzi la depozitele bancare) cu suma de 3.500 lei; la capitolul cheltuieli se propune creşterea acestora cu suma de 14.052 lei, de la 1.926.501 lei la 1.940.553 lei, prin: creşterea cheltuielilor materiale cu suma de 8.662 lei, ca urmare a creşterii cheltuielilor cu exploatarea silvică; creşterea cheltuielilor de personal cu suma de 6.488 lei, prin creşterea fondului de salarii cu suma de 5.074 lei şi a contribuţiilor aferente cu 1.414 lei, respectând prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2013 şi a Ordonanţei 26/2013; creşterea remuneraţiei şefului de ocol cu suma de 74 lei reprezentând diurna nedeductibilă care se adaugă la salariul brut, creştere fundamentată pe OUG 8/2013 care modifică Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; creşterea cheltuielilor cu fondul cinegetic cu suma de 3.202 lei; creşterea cheltuielilor cu amortizarea cu suma de 5.000 lei; creşterea cheltuielilor cu sponsorizarea cu 200 lei; scad cheltuielile cu tichetele de masă cu 9.000 lei; scad cheltuielile financiare cu 500 lei; creşte câştigul mediu lunar pe salariat de la 1.443 lei/salariat la 1.571 lei/salariat)

3. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă revizuite pe anul 2013, ca anexă la Contractul de mandat nr.123/2009 al şefului Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A (Ioan Gheorghe Taman; producţia silvică, apreciată ca un obiectiv obligatoriu pentru anul 2013, creşte de la valoare de 1.700.000 lei la valoarea de 1.808.420 lei)

4. Aprobarea criteriilor de performanţă revizuite pe anul 2013 ale membrilor Consiliului de administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A.

5. Aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces pentru folosirea domeniului public şi privat al Oraşului Cugir, de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice (aprobă nivelul taxei de acces proprietatea publică sau privată a Oraşului Cugir, subteran, suprateran, în sau sub imobile proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, galerii tehnico-edilitare, pasaje, stâlpi şi piloni, păduri şi terenuri agricole, pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, indiferent de deţinătorul elementului de susţinere, după cum urmează: 2 lei/ml/an, în cazul reţelelor subterane; 3 lei/ml/an, în cazul reţelelor aeriene. Plata se face până la data de 31 martie pentru anul în curs; durata contractului este de 15 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor)

6. Aprobarea includerii în inventarul domeniului public a mijloacelor fixe executate în anul 2013 din fonduri IID de către operatorul SC APA CTTA şi introducerea acestora în contractul de delegare încheiat cu Asociaţia Apa Alba (completări în domeniul public al oraşului şi cuprinderea acestora în contractul de delegare cu investiţiilor realizate din fonduri I.I.D. în anul 2013 de către operatorul SC APA CTTA: extindere reţea de apă potabilă str Râul Mic, str Aurel Vlaicu, extindere şi modernizare reţea de apă str Oituz, str Traian Vuia şi Înfrăţirii; modernizări reţele de apă zona ,,Stadionul Nou” – str Narciselor, str Lalelelor, str Avram Iancu, str Nuferilor; sistem de încălzire centralizat pentru clădirile ,,Laborator, arhivă, grup social şi sala operaţiunilor chimicale” Staţie apă Râul Mare; extindere reţea de apa str Culturii, DE786 şi DE789 Vinerea; modernizare canalizare pluvială şi menajeră Drăgana , 1 Mai, Victoriei; sistem de supraveghere şi transmitere date la distanţă bazine apă; radierea din Domeniul privat şi înscriere în domeniul public a terenului aferent Staţie de pompare ape uzate – Vinerea)

7. Modificarea art.2 din HCL nr.152/2006 privind reorganizarea circulaţiei rutiere în zona Piaţa Complex (având în vedere amenajările făcute în ultima perioadă pe străzile Mureşului, Al. Sahia, Constructorului şi în zona Pieţei Complex şi necesitatea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei rutiere în această zonă, se propune instituirea, începând cu 01.01.2014 a sensului unic de circulaţie a vehiculelor în zona Pieţei Complex, pe traseul Piaţa Complex –  str. Constructorul nr. 11 (în spatele Catedralei), cu semnalizarea rutieră corespunzătoare)

8. Aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

9. Aprobarea modificării art.2 din HCL nr.109/2012 prin care nu a fost aprobată prelungirea Contractelor de închiriere nr.150/2009 şi nr.152/2009;

10. Aprobarea prelungirii cu încă un an a Contractelor privind închirierea unor imobile ANL situate administrativ în oraşul Cugir, str.Victoriei, nr.15A, bl.V20, jud.Alba, pentru un număr de 11 chiriaşi.

 

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=151791Publicat de pe 17 Dec 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “VINERI: Şedinţă la CL Cugir. Reorganizarea circulaţiei rutiere în zona Piaţa Complex şi reguli pentru furnizorii de reţele de comunicaţii”

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...