|

UPDATE: Procedura de selecţie a membrilor CA la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir. Abilităţile manageriale, evaluate în cadrul interviului

Consilierii locali au stabilit, vineri, procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA. Cei cinci membri în CA sunt numiţi pentru mandate de patru ani.

UPDATE: La şedinţa CL, unii consilierii locali au susținut că în procedura de selecție prezentată în proiect nu se respectă în totalitate legea.

Potrivit lui Emil Muntean, cei trei membri care vor fi aleși pentru Consiliul de Administrație ar trebui să fie doar din rândul persoanelor cu studii superioare și nu persoane cu studii medii de specialitate în domeniul regiei autonome. Discuția pe această temă a durat câteva minute, iar în final tot varianta prezentată inițial au votat consilierii locali. Însă la acest proiect s-a mai adaugat un articol, prin care se prelungește mandatul actualilor membri CA al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA, până la finalizarea procedurilor de selecție a noilor membri.

Potrivit proiectului, Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA este constituit din: un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; un reprezentant al autorităţii tutelare – Consiliului Local al Oraşului Cugir; trei membri, persoane cu experienţă în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei – ocol silvic, inclusiv societăţi comerciale din domeniul privat.
Selecţia reprezentantului autorităţii tutelare şi a celor trei membri va fi efectuată de către o comisie stabilită în acest sens. Desemnarea reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice va fi efectuată în baza unei evaluări sau selecţii, organizate în condiţiile legii la nivelul acestui minister. Conducerea executivă a Regiei Autonomă – Ocolul Silvic Sâpcea Cugir va fi delegată de către Consiliul de Administraţie unui director (şeful ocolului silvic), cu un mandat pe o perioadă de 4 ani de la data numirii.

Condițiile generale şi specifice:

candidaţii trebuie să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România; să cunoască limba română (scris şi vorbit); să aibă capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; să nu fi desfăşurat activitate de poliție politică, să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară; să nu facă parte din mai mult de 4 (patru) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale

– pentru postul de membru în Consiliul de administrație cu experiență în domeniul economic: studii superioare economice; experiență în domeniul economic, contabililitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

– pentru postul de membru în Consiliul de administrație reprezentant al autorităţii tutelare: studii superioare economice, juridice sau tehnice, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

– pentru cele trei posturi membrii ai Consiliului de administrație: studii superioare economice, juridice sau tehnice ori studii medii de specialitate în domeniul regiei autonome; experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Pentru înscrierea la selecție candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului, CV în format Europass, cazier judiciar, cazier fiscal, copii după actele de studii, copie act identitate, copie Carnet de Muncă/documente doveditoare, declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale evaluate după următoarele criterii: capacitate de analiză şi sinteză, orientare către rezultate, abilități de comunicare, capacitate de luare a deciziei, abilități şi cunoştințe impuse de funcție. Punctajul pentru proba de interviu este de maxim 100 puncte

Sunt declarați admişi, pentru a putea fi propuşi adunării generale a acționarilor, candidații care obțin minim 70 puncte.

Vezi aici detalii despre investiţiile aprobate pentru 2013 la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir.

 

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=148817Publicat de pe 29 Mar 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...