|

Primăria Cugir scoate la licitaţie închirierea a 16 păşuni din extravilanul oraşului. Preţul de pornire propus este 57 lei/hectar/an

Un număr de 16 păşuni din zona Cugir, cu o suprafaţă totală de 1.473,84 hectare vor fi închiriate pe o perioadă de 5 ani. Cei interesaţi vor putea participa la licitaţii care se organizează cu preţul de pornire de 57 lei/hectar/an. Documentaţia pentru organizarea licitaţiilor pentru închiriere se află în atenţia consilierilor locali, pentru aprobare.

În documentaţia proiectului de hotărâre în vederea închirierii pajiştilor în suprafaţă totală de 1.473,84 hectare, cuprinse în Inventarul Domeniului Privat al Oraşului Cugir, prin procedura licitaţiei publice deschisă cu strigare, include 16 păşuni şi imobilele construite pe aceste terenuri. Este vorba despre terenurile păşuni După Vii (153,72 ha), Sub Vii (408,99 ha), Comarnici, Pietrele Albe (66,01 ha), După Cetate – Valea Dăii (1 ha), Ghergheleu (Turn de apă, 23,75 ha), Pleşa (39,57 ha), Bătrâna, Sâpcea (289,64 ha), Mlăci (85,41 ha), Lebu (83,05 ha), Brusturei (34,92 ha), Răchiţa (101,15 ha), Sasu (93,64 ha), Fata Fântânii (29,73 ha), Preluca (22,28 ha), Tomnatic (34 ha), Prislop (6,98 ha). În ceea ce priveşte construcţiile ce se află pe aceste terenuri, sunt în majoritatea lor stâne sau saivanuri, dar şi amenajări de apă sau taberele de vară Sasu şi Răchiţa.

Se propune limita minimă a chiriei propuse de la care se va porni licitaţia publică deschisă cu strigare în valoare de 57 lei/ha/an. Chiriaşul va achita inclusiv impozitele şi taxele aferente imobilelor închiriate, iar cuantumul chiriei rezultat în urma licitaţiei va fi indexat anual cu rata inflaţiei, în baza indicelui de inflaţie comunicat de instituţiile abilitate.

Pajiştile sunt propuse închirierii prin licitaţie publică, în vederea realizării păşunatului pentru ovine, bovine şi cabaline, proprietatea chiriaşului (locatarului). Păşunatul de primăvară şi toamnă se face numai în perioada 15 aprilie-31 mai şi 1 septembrie-30 noiembrie. Chriaşul nu are dreptul de a subînchiria pajiştile.

Pentru a participa la procedura de licitaţie publică, ofertanţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:

1. Calitatea de licitant o pot avea orice persoane fizice, juridice, asociaţii de profil, cu domiciliul stabil pe raza teritorial administrativă a Oraşului Cugir, având animalele

înscrise în RNE şi care să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile

2. Să aibă domiciliul sau sediul social în oraşul Cugir.

3. Să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată.

4. Să depună o cerere pentru închiriere, cerere tip, însoţită de documentele menţionate în aceasta.

5. Să depună dovada că îndeplineşte condiţiile impuse de lege stipulate pct. 1, respectiv că deţine animale înscrise în RNE şi că poate să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/Ha în toate zilele perioadei de păşunat, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile.

6. Să deţină necesarul minim de utilaje pentru asigurarea operaţiilor de întreţinere/fertilizare a pajiştilor sau un contract cu o firmă specializată în astfel de servicii: 2 tractoare cu remorci, 1 buldoexcavator, o freză de curăţat pajişti, 2 pluguri, 2 grape, 1 tocător de crengi.

7. Dovada asocierii cu alte structuri de profil în vederea subvenţiilor.

După adoptarea HCL de aprobare a închirierii prin licitaţie publică, se va proceda la iniţierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere prin licitaţie deschisă sau negociere directă (în cazul prezenţei unui singur licitator eligibil). Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul care va fi declarat câştigător, avându-se

în vedere ofertele prezentate şi condiţiile stabilite în caietul de sarcini

Contractul de închiriere poate înceta, pe lângă situaţii de nerespectare a obligaţiilor sau cele de “interes naţional” şi în cazul în care chiriaşul îşi vinde animalele sau folosesşte pajiştile în alte scopuri.

Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei, este valabilă pentru o singură licitaţie şi se va achita la casieria primăriei. Garanţia de participare la licitaţie este de 8000 lei, valabilă pentru o singură licitaţie şi se va achita cu ordin de plată, cu cel puţin 24 de ore înainte de data ţinerii licitaţiei.

Documentele care se depun ataşate la cererea de participare la licitaţie (în plic sigilat): cererea tip de înscriere la licitaţie va cuprinde urmatoarele documente, copia după CI(BI) pentru persoane fizice; copia certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului pentru persoane juridice; copia certificatului de înmatriculare la Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor pentru Asociaţiile de profil a crescătorilor de animale; declaraţia tip cu datele de identificare a bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie; dovada achitării taxei de participare la licitaţie; dovada achitării Garanţiei de participare la licitaţie; dovada că îndeplineşte condiţiile impuse de lege stipulate la articolul 4 din prezentul Regulament, respectiv că deţine animale înscrise în RNE şi că poate să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/Ha în toate zilele perioadei de păşunat, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile; dovada deţinerii necesarului minim de utilaje pentru asigurarea operaţiilor de întreţinere/fertilizare a pajiştilor, sau un contract cu o firmă specializată în astfel de servicii: dotarea minimă – 2 tractoare cu remorci, 1 buldoexcavator, o freză de curăţat pajişti, 2 pluguri, 2 grape, 1 tocător de crengi; cazier fiscal pentru persoanele juridice; certificat fiscal eliberat de organul fiscal judeţean; certificat fiscal eliberat de autoritatea locală competentă; împuternicirea dată unei alte persoane, de către licitant pentru participare la licitaţie în numele său; ultimul bilanţ şi contul de profit şi pierderi, vizat de DGFP local; dovada asocierii cu alte structuri de profil în vederea subvenţiilor.

Se propune constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, formată din Călin Furdui (administrator public) – preşedinte şi membrii Cristel Dăuceanu (şef Birou A.D.P.P.), Florin Arion (consilier juridic), Alin Valasǎ (şef Serviciul Taxe şi Impozite), Gheorghe Spătăceanu (referend), Marius Popa (inspector); secretar, Angelica Oltean (inspector)

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=151626Publicat de pe 27 Noi 2013. Publicat in ECONOMIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Primăria Cugir scoate la licitaţie închirierea a 16 păşuni din extravilanul oraşului. Preţul de pornire propus este 57 lei/hectar/an”

  1. […] condiţiile de participare la licitaţie, documentaţia necesară şi alte detalii, pe Cugir24.ro. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || […]

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

 

Publicitate

Comentate recent

  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...
  • onea liviu: Mircea augustin Trifan