|

Planuri pentru reducerea consumului de energie, la Cugir. Emisii de CO2 mai mici datorită microhidrocentralelor

_DSC0568În şedinţa de joi a Consiliului Local Cugir se propune aprobarea Planul de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) pe anul 2014, ce cuprinde măsuri şi investiţii pentru reducerea emisiilor de CO2 şi a consumului de gaz, metan, energie elctrică şi de carburanţi la nivelul oraşului Cugir. Faţă de planul anterior, se propune reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului – secţia chirurgie, continuarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale, apartamente la bloc şi economisirea de energie de către cetăţeni. În cifre, investiţiile totale la nivel de oraş luate în calcul sunt de 12.848.096 euro, inclusiv cele patru microhidrocentrale de pe Râul Mare şi Râul Mic, finalizate cu finanţare privată.

Consiliul Local Cugir a adoptat la sfârşitul anului 2010 hotărârea de aderare a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, care reprezintă un angajament asumat de oraşele semnatare în vederea susţinerii atingerii obiectivelor politicii energetice ale Uniunii Europene prin reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020, în teritoriul administrativ al primăriei semnatare, comparativ cu un an de referinţă.

La un an de la semnarea acestui angajament, a fost transmis Biroului Convenţiei Primarilor Planul de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) – 2012, aprobat prin hotărâre de CL.

PAED Cugir – 2012 cuprindea datele privind consumurile de gaz metan, energie elctrică şi de carburanţi la nivelul Oraşului Cugir, monitorizate începând cu anul de referinţă ales, 2008, până la data realizării lui, ianuarie 2012, cu emisiile de CO2 corespunzătoare şi obiectivul propus spre a fi atins până în anul 2020, respectiv reducerea emisiilor de CO2 cu 22,1% faţă de anul 2008.

Măsurile propuse în (PAED Cugir) – 2012 pentru a atinge obiectivul propus erau:

Clădiri, echipamente/instalaţii municipale – aflate în responsabilitatea instituţiilor publice: reabilitare, modernizare, dezvoltare şi dotare cu echipamente a şcolilor I – Iosif Pervain, II, III, IV – Singidava, Ioan Mihu Vinerea;  reabilitare, modernizare, dezvoltare şi dotare cu echipamente a Colegiului David Prodan şi a Colegiului I.D.Lăzărescu; reabilitare şi echiparea ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Cugir; înlocuirea treptată a becurilor şi neoanelor folosite în instituţiile publice: primărie, casa de cultură, cămin cultural Vinerea, cantină, şcoli, spital cu becuri economice sau becuri şi neoane cu leduri  a căror consumuri sunt mai mici cu 50 – 70%.

Clădiri, echipamente/instalaţii terţiare nemunicipale – aflate în responsabilitatea persoanelor juridice: reabilitare termică a clădirilor terţiare (nemunicipale); montare “Sisteme magnetice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră” pe conductele de alimentare cu gaz metan la clădiri terţiare (nemunicipale).

Clădiri rezidenţiale – aflate în responsabilitatea persoanelor fizice: reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale, apartamente la bloc; montare “Sisteme magnetice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră” pe conductele de alimentare cu gaz metan la clădiri rezidenţiale, apartamente la bloc şi case private; înlocuirea treptată a becurilor şi neoanelor folosite de persoanele fizice, cu becuri economice  a căror consumuri sunt mai mici cu 50 – 70%.

Iluminat public: înlocuirea becurilor de 70 w cu becuri economice de 35w

Transporturi – aflate în responsabilitatea instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi juridice: reînoirea parcului auto cu noi maşini cu consumuri mai mici sau maşini care folosesc combustibili obţinuţi din SRE (biomasă) şi utilizarea unor “Sisteme magnetice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră concomitant cu reducerea de combustibili”

Surse Regenerabile de Energie (SRE): construirea a două microhidrocentrale pe Râul Mic: MHC R1 şi  MHC R2

Investiţiile totale la nivel de oraş luate în calcul erau de 8.059.325 euro, incluzând investiţia pentru construcţia celor două microhidrocentrale de pe Râul Mic (investiţie privată).

La fiecare 2 ani de la momentul aprobării Planului de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/31.01.2012, Oraşul Cugir are obligaţia de a prezenta un nou Plan de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) revizuit şi aprobat de Consiliul Local Cugir.

Continuând monitorizarea consumurilor energetice în anii 2012 şi 2013 şi observând tendinţa care s-a manifestat în diferite sectoare de activitate, se propune un nou Plan de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) – 2014.

Măsurile propuse în planul anterior şi nefinalizate sunt păstrate şi completate cu altele în curs de execuţie – „Reabilitare, modernizare clădire spital – chirurgie”, continuarea lucrărilor de „Reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale, apartamente la bloc” (executate până acum în proporţie de 40%) şi nu în ultimul rând economisirea de energie de către cetăţeni.

Un aport la atingerea obiectivului propus a fost asigurat de punerea în funcţiune a celor patru microhidrocentrale (două pe Râul Mic şi două pe Râul Mare), care, începând cu 2013 introduc în sistemul naţional 22.217 Mwh/an şi contribuie la o scădere a emisiilor de CO2 cu 36,8% faţă de valorile calculate pentru anul 2008.

Investiţiile totale la nivel de oraş luate în calcul sunt de 12.848.096 euro, incluzând investiţiile pentru construcţia celor 2 microhidrocentrale pe Râul Mic şi 2 microhidrocentrale pe Râul Mare, care în acest moment sunt finalizate.

Pe lângă cele două microhidrocentrale amenajate pe Râul Mare, la Canciu, cu o investiţie de 11.763.329 lei şi o putere instalată de 2,25 MW (producţie estimată de energie de 9,9 MWh care este furnizată în sistemul naţional energetic) ce au fost inaugurate în noiembrie 2012, alte două microhidrocentrale au fost deschise pe Râul Mic, în 2013, tot de către o firmă clujeană, care a beneficiat de fonduri europene.

Rott Energy SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, a finalizat în mai 2013 proiectul „Amenajare hidroenergetică pe Râul Mic, localitatea Cugir, jud. Alba”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie (OIE), în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – AM POS CCE. Perioada de implementare a Proiectului a fost de 3 luni.

Proiectul este reprezentat de investiţia de dezvoltare a unei amenajări micro-hidroenergetice pe Râul Mic, afluent al râului Cugir, în bazinul hidrografic Mureş. Obiectivul de investiţie constă într-o prizǎ de apǎ şi 2 microhidrocentrale în cascadǎ, având o putere electricǎ instalată de aprox. 1,62 MW.

Valoarea totală a proiectului este de 19.862.059,68 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în sumă de 9.095.669,70 lei .

Obiectivul specific principal al proiectului este de a asigura valorificarea optimă a potenţialului microhidroenergetic pe Râul Mic, bazinul Mureş, în condiţii de competitivitate, respectiv de a produce o cantitate de energie electrică de aprox. 8,3 GWh anual, la un cost actualizat de producţie de aprox. 60 euro/MWh.

Citeşte şi Recepţie de lucrări pentru amenajarea hidroenergetică pe Râul Mare

În anul 2013, emisiile de CO2 provenite din consumuri au scăzut cu 12% faţă de anul de referinţă 2008, dar la nivelul întregului oraş această scădere a fost cu 48,7% datorită contribuţiei aduse de producerea de energie din surse regenerabile (microhidrocentralele).

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=152246Publicat de pe 25 Mar 2014. Publicat in ECONOMIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...