|

Organizarea Ocolului Silvic Sâpcea Cugir, în atenţia CL. Vezi ce indemnizaţii primesc membrii CA şi obiectivele de îndeplinit

Organizarea şi funcţionarea Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA intră din nou în atenţia consilierilor locali care vor avea de votat două proiecte de hotărâre în şedinţa de joi privind componenţa Consiliului de Administraţie şi Regulamentul unităţii.

Se propune aprobarea încheierii contractelor de mandat ca membri în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir pentru Adrian Traian Nicoară (tehnician silvic), Cosmin Nicolae Oltean (şef administraţie adjunct la Administraţia Finanţelor Publice ptr. Contribuabilii Mijlocii Alba), Bogdan Nicolae Haneş (inspector cadastru Primăria Cugir), Mircea Adrian Şoit (tehnician silvic exploatare) şi Vasile Botezan (inginer S.C. SGL Producţie & Comerţ SRL).

„Având în vedere faptul că s-a finalizat procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA, iar Comisia de selecţie a propus numirea următoarelor persoane care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice ale funcţiei pentru care au candidat şi au obţinut punctajul necesar, iar prin HCL nr.60/2013 au fost numiţi membrii Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA., pe o perioadă de 4 ani de la data numirii”, după cum se arată în raportul de specialitate, se propune acest proiect.

Consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A. este compus din cinci persoane, numite prin Hotărâre a Consiliului Local. Cuprinde un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome; trei persoane cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat.

Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Fiecare membru în CA la OS Sâpcea Cugir primeşte lunar, în calitate de administrator, o indemnizaţie în sumă de 300 lei. De asemenea, au dreptul să beneficieze pe baza documentelor justificative, de decontare a cheltuielilor de cazare, diurna, transport şi alte cheltuieli pentru deplasările în interesul regiei, schimburi de experienţă, instruiri şi altele, efectuate în ţară şi în străinătate, în condiţiile stabilite de lege pentru funcţionarii publici.

La capitolul “obiective”, pe durata derulării mandatului de patru ani, aceştia trebuie să asigure “gestionarea durabilă a pădurilor astfel incât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să asigure în prezent şi viitor capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, fără a crea prejudicii altor ecosisteme”. De asemenea, se ocupă de “valorificarea superioară a tuturor resurselor pădurilor din administrarea regiei in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice”.

În cifre, vor trebui să asigure profit brut pentru OS Sâpcea de 150.000 lei, în activitatea cu 28 de angajaţi şi punere în valoare a 15.766 mc de lemn. Alte activităţi sunt de regenerare a pădurii pe I suprafaţă de 17,9 hectare, lucrări de îngrijire pe 80 de hectare şi întreţinere drumuri forestiere cu un total de 242.725 mp.

Consiliul Local Cugir încredinţează administratorului Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A. organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii regiei în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A., pe baza unor obiective şi a unor criterii de performanţă, în schimbul unei indemnizaţii, potrivit contractului de mandat. Contractul încheiat pe patru ani se poate reînnoi dacă activitatea regiei este profitabilă.

În Regulamentul de funcţionare şi organizare a Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A., cu sediul pe strada Serelor, nr. 6, se arată că ocolul are ca scop “gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier avut în administrare, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice.

Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A. este constituit în vederea administrării fondului forestier şi a păşunilor împădurite proprietate publică a oraşului Cugir şi are ca domeniu principal de activitate silvicultura.

Vezi integral Regulament Ocolul Silvic Sapcea.

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=150944Publicat de pe 28 Aug 2013. Publicat in ECONOMIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...