|

UPDATE: Şedinţă la Consiliul Local Cugir. Vezi proiectele aprobate

Consilierii locali din Cugir s-au întâlnit luni, 30 septembrie, de la ora 16.00, pentru a discuta şi vota 23 de proiecte de hotărâre. Printre acestea s-au aflat rectificarea bugetului local al oraşului Cugir pe anul 2013, deplasarea primarului la Conferinţa Europeană a Oraşelor Mici ce se va desfăşura la Bruxelles, Belgia şi modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă.

UPDATE: Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate de consilierii locali.

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Cugir pe anul 2013.

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A.

3. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă revizuite pe anul 2013, ca anexă la Contractul de mandat nr.123/2009 al şefului Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A.

4. Aprobarea criteriilor de performanţă revizuite pe anul 2013 ale membrilor Consiliului de administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir R.A.

5. Aprobarea delegării de către Consiliul de Administraţie a atribuţiilor de conducere executivă ale Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA, către un director.

6. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Oraşului Cugir 2014-2020.

7. Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Cugir nr.44/2003 privind înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Cugir

8. Completarea articolului 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al „Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir” aprobat prin H.C.L. nr. 152/2008.

9. Modificarea Anexei nr.8 (Statul de funcţii pentru anul 2013 al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir) la Hotărârea Consiliului Local nr.101/2013 privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi numărul de posturi pentru anul 2013 a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Cugir şi serviciilor publice subordonate Consiliului local al oraşului Cugir

10. Completarea Anexei nr.3 (tarife pentru închirierea terenurilor Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir) la Hotărârea Consiliului Local nr.56/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014.

11. Însuşirea raportului de expertiză topografică extrajudiciară depus de SC Tehno Dia SRL, în dosarul civil nr. 4346/176/2013 la Judecătoria Alba Iulia pentru rectificare carte funciară  a suprafeţelor înscrise în C.F. 73105 Cugir, nr.top 829/1/1/1, 830/1/1/1, respectiv C.F. 73104, nr.top  828/1/2, 828/2/2.

12. Însuşirea raportului de expertiză topografică extrajudiciară depus de reclamantul Miclea Vasile, în dosarul civil nr. 4688/176/2013 la Judecătoria Alba Iulia pentru rectificare carte funciară  a suprafeţei imobilului înscrise în C.F. 72600 Cugir, nr.top 1604/1/1/2.

13. Însuşirea Procesului verbal de predare-primire a bunurilor achiziţionate prin Contractul de finanţare a proiectului „Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale „POSDRU/84/61/S/53560.

14. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuinţe pe str. I. Creangă pe terenul proprietate a cetăţenilor Corjan Henegar Manuela şi Corjan Henegar Cosmin.

15. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru captare suplimentare Valea Sâpcii

16. Modificarea şi completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2013 privind achiziţionarea de către operatorul regional SC APA CTTA SA Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare constituit pe anul 2013, a unui imobil – teren, în vederea construirii obiectivului „Staţie de pompare ape uzate şi conductă de refulare.

17. Însuşirea Raportului de evaluare prin care se propune valoarea actualizată a imobilelor situate în Cugir, str. Narciselor, nr. 2 şi respectiv str. 21 Decembrie 1989, nr.156- locuinţe pentru tineri, aparţinând Domeniului Public al Oraşului Cugir.

18. Aprobarea deplasării în interes de serviciu a d-lui primar Teban Adrian la Conferinţa Europeană a Oraşelor Mici ce se va desfăşura la Bruxelles-Belgia în perioada 15.10.2013-17.10.2013;

19. Solicitare adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei unor construcţii înscrise în inventarul domeniului public al Oraşului Cugir.

20. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Oraşului Cugir şi programele de funcţionare ale agenţilor economici, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr.45/2011.

21. Aprobarea participării Oraşului Cugir la implementarea proiectului „Fiecare Copil în Grădiniţă”, în parteneriat cu Asociaţia OvidiuRo,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Serviciul Public de Asistenta Sociala si Scoala Gimnazială Singidava

22. Aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.203/2008 privind numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir.

23. Proiect de hotărâre privind constituirea Cercului de Teatru de Amatori în cadrul Casei de Cultură a Oraşului Cugir.

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=151349Publicat de pe 1 Oct 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...