|

Licitaţie pentru delegarea serviciului de transport public local la Cugir. Documentaţie la aprobat în Consiliul Local

transport autobuze cugirSe va rezolva problema trasportului public de persoane în oraș? La această întrebare sunt chemați să răspundă consilierii locali care vor trebui să aprobe vineri proiectul de hotărâre privind delegarea Serviciului de transport public local în orașul Cugir și a documentației aferente.

La Cugir au fost reuziliate de anul trecut contractele de concesiune a transportului local de călători încheiate în 2005 SC Lam Trans SRL Cugir. Au fost organizate două sedințe de licitație în anul 2014, la care nu a fost înregistrat nici un ofertant.

Actualul contract de concesiune a transportului local de călători pentru Linia IV Vinerea încheiat în 2005 cu M Bit SRL Cugir expiră în 28 februarie.

Astfel, se propune adoptarea unei noi hotărâri în sensul reorganizării transportului local de călători în orașul Cugir pe o linie transport public de persoane Cugir – Vinerea via str Victoriei și o linie transport public de persoane în interiorul orașului via str 1 Decembrie 1989 – str Rozelor – Spitalul Orășenesc.

Forma de delegare propusă este gestiunea delegată prin licitație publică deschisă.

Aleșii locali vor trebui să mai aprobe și alte articole aferente proiectului de hotărâre: documentația de atribuire a contractului-cadru încheiat pe 6 ani privind serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în orașul Cugir prin procedura de licitație deschisă, studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în orasul Cugir, regulamentul și programul după care se vor efectua cursele regulate de persoane în interiorul orașului Cugir și localitatea Vinerea, caietul de sarcini şi contractul-cadru.

Consiliul Local Cugir va aproba și o comisie de evaluare a ofertelor prezentate la licitația publică privind delegarea serviciului de transport public local în orașul Cugir. Comisia va fi formată din 5 membri plus 2 supleanți, din partea Primăriei Cugir și biroului privind Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aceleași instituții. Componența comisiei va fi următoarea:

 1. Furdui Călin administrator public – președinte
 2. Valasă Alin director directia venituri- membru
 3. Urițescu Mădălina șef serviciu administrație publică – membru
 4. Dăuceanu Cristel șef birou ADPP – membru
 5. Stanciu Aurelian inspector ADPP – secretar
 6. Ștefănuț Adriana șef serviciu buget – membru supleant
 7. Popa Marius inspector ADPP – membru supleant.

În documentaţie se precizează că în prezent, serviciul de transport public local este efectuat de operatorul de transport S.C. M. BIT S.R.L. Cugir, până la încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public, pe două trasee: linia nr. I pe 10,6/11,6 km şi linia nr. II pe 11,6/10,6 km, cu un autobuz/ două microbuze, capacitate 40 de locuri.

Programul de transport, graficul de circulaţie, traseele, lungimea şi numărul staţiilor se va face după propunerea ce urmează:

Traseul Cugir – Linia I

Nr. de staţii pe sens: 15/15, Lungimea traseului: 6 km

Mijloace de transport necesare: 1 autobuz urban

Capacitate (nr. locuri pe scaune):   minim 30

Dus: Str. R.Mic (84, 85, 65, 15), UMC II, str. 21 Decembrie198 (81, 17, 1A), str. N.Bălcescu (spital), str. Al. Sahia 4, str. I. Creangă 102, str. Rozelor 8, Str. Stefan cel Mare 9, str. Victoriei (Lidl)

Întors: str. Victoriei (Lidl, 51), str. 1 Decembrie 1918 2, str. Rozelor 8, str .I. Creangă 102, str. Al. Sahia 4, str. N. Bălcescu 2A, str. I.L. Caragiale 1, str. 21 Decembrie1989 (66, Piata 1Mai), str. Râul Mic (2, 4, 52, 54, 84)

Program de circulaţie: Luni-Vineri

Traseul Vinerea-Cugir: Linia II

Nr. de staţii pe sens: 18/19, Lungimea traseului: 11 km

Mijloace de transport necesare: 2 autobuze urbane și 1 microbuz

Capacitate (nr. Locuri pe scaune): minim 30 locuri /autobuz și 12 locuri/microbuz

Dus: str. Principlă (2, 50, 112, 148, 196, 292, 364), str. Victoriei (Lidl, 51, 15), str. I.L.Caragiale 1, str. 21 Decembrie1989 (66, piața 1 Mai), str. Râul Mic (2, 4, 52, 54, 84)

Întors: Str. Râul Mic (84, 85, 65, 15), UMC II, str. 21 Decembrie 1989 (81, 17,1A), str. Victoriei (stadion CSO, 8, 10, Lidl), str. Principală (357, 291, Monument, 147, 99, 27, 2).

Criterii de selecţie la licitaţie:

Tariful unei călătorii: pt = 40, 100 puncte

Locuri pe scaune: Pr = 10, 100 puncte

Valoarea investitiilor propuse: pi = 25, 100 puncte

Protecţia mediului – norme de poluare: pm = 25, 90 puncte (maxim 30 puncte / autobuz).

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie efectuat de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat, conform prevederilor O.G. nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere;

b) se efectuează numai pe raza administrativ –teritorială a localităţii;

c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local

d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun deţinute în proprietate/administrare sau pe baza unui contract de leasing;

e) persoanele transportate sunt îmbarcate în puncte fixe prestabilite denumite staţii publice;

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate, un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, eliberate anticipat, al căror regim este stabilit prin lege;

g) transportul cu microbuze se efectează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local.

Tarifele legitimațiilor de călătorie: bilet o călătorie 2 lei, abonament pe o lună (luni-vineri, 2 călătorii/zi) 60 lei; abonament pe o lună toate zilele (2 călătorii/zi ) 80 lei

Subvenţiile ce se acordă de la bugetul local pentru persoanele care beneficiază de facilităţi la transportul public local sunt stabilite prin hotărâre a autorităţii publice, astfel:

– pentru veteranii şi văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice şi luptătorii, răniţii, urmaşii eroilor martiri care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 se decontează abonament de 45 lei/lună;

– pentru persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora se decontează abonament de 45 lei/lună.

Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public pentru anumite categorii de persoane, astfel este stabilită prin hotărâre a consiliului local o subvenţie pentru persoanele cu vârsta de peste 60 ani pentru:

– abonament pe o lună (luni-vineri, 2 călătorii/zi) 35 lei

– abonament pe o lună toate zilele (2 călătorii/zi ) 50 lei

Costurile estimative pentru amenajarea și întreținera infrastructurii transportului public local sunt:

– stație asteptare/refugiu cu scaune acoperită 10000 euro X min. 5 buc.= 50000 euro;

– panou informariv 100 euro X 20 buc.= 2000 euro;

– indicator rutier 40 euro X 35buc.= 1400 euro.

Se propune ca delegatul să achite pe perioada de derulare a contractului o redevență de 1945 lei/lună, redevență ce se va actualiza la fiecare început de an cu indicele prețurilor de consum furnizat de Institutul National de Statistica.

Sorin GIURCA

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=154128Publicat de pe 26 Feb 2015. Publicat in BREAKING NEWS, EVENIMENT, SOCIAL. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Comentate recent

 • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
 • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
 • Nicu: vreau si eu unu
 • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
 • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...