|

JOI: Şedinţă la Consiliul Local Cugir. Tarife pentru colectare deşeuri menajere, gestionarea animalelor fără stăpân şi curăţenie de primăvară

Primarie-CUGIR-358Consilierii locali din Cugir se întâlnesc joi, 27 februarie, de la ora 16.00, în şedinţă ordinară cu 15 proiecte pe ordinea de zi. Vor vota, printre altele, aprobarea tarifului pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere, concesionarea serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi programul campaniei “Curăţenia de primăvară”.

Proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pe luna ianuarie 2014

Sumele solicitate pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2014 sunt următoarele:
– Şcoala cu clasele I- VIII „Iosif Pervain”: 493  lei

– Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 Cugir: 896 lei

– Şcoala cu clasele I-VIII Singidava: 1.144 lei

– Colegiul Naţional “David Prodan”: 911 lei

– Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu”: 42 lei

Total: 3.486  lei

2. Aprobarea campaniei „Curăţenia de primăvară în Oraşul Cugir-2014” şi a programului acesteia – perioada 3 martie – 11 aprilie

Vor fi igienizate străzile, albiile râurilor, vor fi cosmetizați arborii de pe principalele artere ale localităţii, se vor planta puieţi, arbuşti ornamentali, flori şi se vor sădi seminţe de iarbă în spaţiile verzi din oraş.

3. Aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Cugir (teren aferent haldei de deşeuri Vinerea, clădire Policlinică)

4. Aprobarea modificării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Oraşului Cugir, reevaluate

5. Aprobarea modificării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al Oraşului Cugir, reevaluate

6. Declararea apartenenţei la inventarul domeniului privat al Oraşului Cugir a unei suprafeţe de 500 mp teren construibil situat pe str. Rozelor

7. Modificarea art.1 şi art. 2 din H.C.L. nr.98/2008 privind vânzarea prin negociere directă a terenului situat administrativ în Cugir, str. Al. Sahia, nr. 42, bl. S1, ap.3, jud. Alba

8. Aprobarea tarifului practicat de SC G&E INVEST 2003 SRL pentru serviciul de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere în Oraşul Cugir

9. Aprobarea privind modificarea pct. 8 din Anexa nr. 3 (tarife pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură) la HCL nr.56/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014

– nunţi: 1500 lei/ zi; aniversări (majorate, onomastici, botezuri, pensionări, expoziţii etc.): până la 50 persoane – 150 lei/zi, între 50 -100 persoane – 300 lei/zi, peste 100 persoane – 500 lei/zi; parastase – 150 lei/zi; tarife/oră/săli: sala mare – 50 lei/oră, sala mijlocie – 40 lei/oră, sala mică – 30 lei/oră; în sezonul rece se mai adaugă pentru recuperarea cheltuielilor cu încălzirea spaţiilor: sala mare – 25 lei/oră; sala mijlocie -20 lei/oră; sala mică – 15 lei/oră; la poziţiile tarife/oră/săli pentru anul 2014, se aplică o reducere de 50% pentru activităţile publice desfăşurate de către ONG-uri şi partidele politice

10. Aprobarea modificării art.7 din HCL nr. 66/2006 privind statutul personalului voluntar pentru situaţii de urgenţă a Oraşului Cugir

11. Aprobarea concesionării Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj, Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului, studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi modelul contractului de concesiune

12. Inventarierea suprafeţelor de teren care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină şi baza meliferă existentă pe teritoriul acestora

Suprafeţele de teren pentru vatră de stupină se vor atribui gratuit, se acordă în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine şi de 50 mp pentru pavilioane. Zona Prislop (1 hectare, baza meliferă ierburi, conifere, 500 familii de albine; zona Râul Mare – Vl. Comarnic 0,20 hectare, baza meliferă ierburi, conifere, 100 familii de albine

13. Acordul pentru atribuirea în proprietate a terenului aferent construcţiei, înscris în CF nr.71041 Cugir, d-nei Pocan Angela

14. Aprobarea încheierii actului adiţional nr. 9 privind prelungirea contractului de închiriere a unui imobil ANL pentru d-na Mate Silvia

15. Aprobarea repartizării unui imobil-garsonieră ANL situat administrativ în Cugir, str.Narciselor, nr.2, ap.12, jud.Alba, d-lui Basarabă Alexandru-Liviu;

Informări:     

Informare privind modul de soluţionare a litigiilor în care este parte consiliul local, în cursul lunilor ianuarie-februarie 2014

Informare privind actele normative publicate în perioada 16.01.2014-20.02.2014

Informare privind adresele nr.2698/G/SJ/2014 şi nr.2699/G/SJ/2014 transmise de Instituţia Prefectului-Judeţul Alba referitoare la convocarea consilierilor în şedinţă şi comunicarea către prefect, respectiv comunicarea actelor emise de autorităţile publice locale

Informare privind activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Cugir

Informare privind situaţia SC Cugireana SA şi SC Urban SA, societăţi aflate în faliment

Informare privind Planul de reorganizare a Spitalului Orăşenesc Cugir

Informare privind răspunsul SC Rott Haus Consulting SRL Cluj-Napoca

Raport cu privire la situaţia soluţionării petiţiilor depuse la Primăria oraşului Cugir în semestrul II al anului 2013 (iulie-decembrie)

Raport de activitate pentru anul 2013 al Comisiei de Urbanism şi amenajarea teritoriului

Raport de activitate pentru anul 2013 al d-lui consilier local Muntean Emil

Raport de activitate pentru anul 2013 al Asociaţiei „Clubul de Fotbal Metalurgistul Cugir 1939”

Raport de activitate pentru anul 2013 al Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”

Articolul 2.–Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.

Articolul 3.–Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul oraşului Cugir.

Articolul 4.-Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului oraşului, în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Cugir, Instituţia Prefectului-Judeţul Alba, dosar dispoziţii, dosar şedinţă consiliul local şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet şi afişare la sediul administraţiei publice locale.

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=152111Publicat de pe 25 Feb 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

 

Publicitate

Comentate recent

  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...
  • onea liviu: Mircea augustin Trifan