|

JOI: Şedinţă la CL Cugir. Modificarea tarifelor de transport local şi plan de acţiune în domeniul energiei durabile

Primarie-CUGIR-358Consilierii locali din Cugir se reunesc în şedinţă ordinară, joi, 27 martie, de la ora 16.00, cu 9 proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se află modificarea regulamentului de ordine publică şi gospodărire a oraşului, a tarifelor de transport public local şi a organigramei SVSU Cugir. De asemenea, se propune pentru aprobare Planul de Acţiune Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) 2014.

Proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna februarie 2014

2. Aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de posturi în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate

3. Aprobarea Planului de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) 2014

4. Aprobarea încheierii unui act adiţional privind prelungirea pe încă un an a contractului de închiriere a unui imobil ANL pentru d-na Longodor Claudia şi dl. Abrudan Adrian

5. Aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr.7858/01.01.1997, concesionar Crişan Mircea Ovidiu în beneficiul d-nei Ţîplea Fulvia- Maria;

6. Aprobarea modificării art.4 şi completării art.5 din Regulamentul de ordine publică şi gospodărire a oraşului Cugir, aprobat prin HCL nr.79/2011

Aprobă completarea art.4, din Regulamentul de ordine publică şi gospodărire a oraşului Cugir, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/2011, cu încă un punct, respectiv pct.21 care va avea următorul cuprins: „21. Se interzice accesul pe domeniul public sau privat al Oraşului Cugir, în scopul colectării materialelor reclicabile, fără acordul proprietarului sau a administratorului imobilelor în cauză„. Articolul 2: Aprobă modificarea art.5, din Regulamentul de ordine publică şi gospodărire a oraşului Cugir, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/2011, care va avea următorul cuprins:

„Art.5 – Nerespectarea art.4, alin. 1- 21 constituie contraventie, dacă faptele nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni si se sanctionează cu amendă, după cum urmează: de la:  200 – 500 lei pentru persoane fizice; 500 – 1.000 lei pentru persoane juridice

7. Aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Cugir spre adoptare;

8. Aprobarea modificării tarifelor pentru Serviciul de transport public local persoane prin curse regulate

Aprobă, începând cu data de 01.04.2014, modificarea tarifelor (cu TVA) pentru serviciul public de transport persoane prin curse regulate din oraşul Cugir, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Cugir nr.221/2008, după cum urmează:

– 2 lei/călătorie (anterior 1,5 lei)

– abonament lunar 40 călătorii (luni-vineri) 60 lei;

– abonament lunar 60 călătorii (luni-duminică) 80 lei;

Articolul 2. Se stabileşte subvenţia pentru persoanele cu vârsta de peste 60 ani, în cuantum de 50% din valoarea abonamentului.

Articolul 3. Pentru persoanele cu vârsta de peste 60 ani tarifele şi subvenţia intră în vigoare începând cu data de 1.05.2014.

9. Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr.180/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama şi numărul de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Cugir.

Se completează Anexa 1 la HCL nr. 180/2005, în sensul că la CAP. VII  – Dispoziţii finale, după art. 35 se adaugă Art. 36, cu următorul conţinut :

,,Art.36 Se pot încheia contracte de voluntariat pentru conducătorii auto ai autospecialelor de pompieri, încadraţi cu contract de muncă la activitatea Protecţie civilă, care sunt cuprinşi în Planul lunar de pregătire şi control al S.V.S.U. şi care prestează activităţi de stingere a incendiilor în afara programului de lucru, respectiv a turelor de serviciu conform planificării acestora pentru luna în curs.”

Informări:

Informare privind modul de soluţionare a litigiilor în care este parte consiliul local, în cursul lunilor februarie-martie 2014;

Informare privind actele normative publicate în perioada 20.02.2014-20.03.2014

Informare privind adresa nr.3370/G/SJ/2014 transmisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Alba referitoare la competenţa şi atribuţiile autorităţilor publice locale în emiterea actelor administrative

Informare privind situaţia SC Cugireana SA, societate în faliment;

Raport privind situaţia economico socială a Oraşului Cugir.

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=152244Publicat de pe 25 Mar 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “JOI: Şedinţă la CL Cugir. Modificarea tarifelor de transport local şi plan de acţiune în domeniul energiei durabile”

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...