|

IMPOZITE, taxe locale, speciale şi amenzi la Cugir, pentru 2015. Propunerile din şedinţa de Consiliu Local

bani taxeÎn şedinţa de joi, consilierii locali din Cugir stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015. Propunerea este ca acestea să rămână la nivelul celor din anul 2014.

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice este anual şi se datorează pentru clădirile aflate în proprietate, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora, calculându-se prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează prin aplicarea unei cote între 0,25% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea agentului economic.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de Consiliul local între 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.

Pentru anul fiscal 2015, în cazul persoanelor juridice, cota de impozitare propusă este:

– pentru clădiri reevaluate în ultimii trei ani cota de 1 % aplicată la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea agentul economic;

– în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă,cota de impozitare se stabileşte la 10 %, iar în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;

– cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii

Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei / ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia potrivit anexei şi art 256 din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal.

Dacă terenul din intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determină prin înmulţirea nivelurilor prevăzute la art 258 alin 4 din Codul fiscal cu coeficienţii de corecţie de la alin 5 al aceluiaşi articol, diferenţiat de rangul localităţi.

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.258, alin.6 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.251 alin.5.

Se propune ca impozitul pe teren pentru anul fiscal 2015 să fie cel stabilit pentru anul fiscal 2014.

Contribuabilii persoane fizice şi juridice care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează impozit asupra mijloacelor de transport care este anual, stabilindu-se în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru 200 cm3 sau fracţiune din aceasta.

Se propune ca impozitul pe mijloacele de transport pentru anul fiscal 2015 să rămână la nivelul anului 2014.

Beneficiarii serviciilor de reclamă, publicitate realizate sub diverse forme datorează bugetelor locale taxă de reclamă publicitate rezultată fie prin aplicarea unor cote între 1-3% din valoarea contractului exclusiv TVA aferentă, fie în sumă fixă, în funcţie de suprafaţa afişului, panoului, în lei/an/mp.

Se propune pentru anul fiscal 2015 ca taxa să rămână la nivelul celei din 2014: o cotă de 3 % aplicată la valoarea contractului, exclusiv TVA aferentă, în cazul contribuabililor care beneficiează de serviciul de reclamă , publicitate; suma de 32 lei/mp în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică; suma de 23 lei /mp în cazul oricărui alt panou,afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. Propun ca acest termen să fie 31 ianuarie anului precedent.

Valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile, stabilite în sume fixe sunt prezentate AICI:

Valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe si amenzi Cugir 2015

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare:

Art.268 alin.1 – taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice: în mediul urban: 80 lei

Art.268 alin.2 – taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: 17 lei

Art.268 alin.3 – taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale: 28 lei

Art.268 alin.4 – taxă pentru eliberarea certificatului de producător: 60 lei

Art.268 alin.5 – taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică: 300 lei

Autorizaţiile prevăzute la alin.1 se vizează anual,până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin.1.

Impozitul pe spectacole: datorat în condiţiile art. 273 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal de către contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă calculat în sumă fixă pe mp în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii, având în vedere şi rangul localităţii. Sume fixe: 0,5 lei / mp / zi în cazul videotecilor; 0,5 lei / mp / zi în cazul discotecilor.

Pentru şederea într-o unitate de cazare, se instituie taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice de pe raza oraşului Cugir prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri conform art 255 alin 2, a impozitului pe teren conform art 260 alin 2, a impozitului pe mijloacele de transport conform art 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10 % stabilită prin hotărâre a Consiliului local.

Tarifele şi taxele ce urmează a fi practicate/aplicate în cursul anului 2015 pentru închirierea spaţiilor din incinta Casei de Cultură, a Cantinei Casei de Cultură Cugir şi a Căminului Cultural Vinerea, a terenurilor de tenis, a Sălii de sport administrate de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pentru organizarea diferitelor activităţi în domeniul cultural şi sportive le puteţi vedea AICI: Tarife si taxe pentru închirierea spaţiilor Cugir 2015

Alte taxe locale şi Taxele speciale instituite în baza art. 282 şi 283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pentru anul 2015, AICI:

Alte taxe locale Cugir 2015

Taxe speciale Cugir 2015

Tarife si taxe pentru închirierea spaţiilor Cugir 2015

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2015 se va avea în vedere zonarea intravilanului şi extravilanului Oraşului Cugir aprobată prin HCL nr. 57/2013.

Începând cu 1.01.2015, Hotărârea Consiliului Local nr.56/2013, modificată prin HCL nr.131/2013 şi HCL nr.33/2014, îşi încetează aplicabilitatea.

 

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=153707Publicat de pe 25 Noi 2014. Publicat in BREAKING NEWS, ECONOMIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “IMPOZITE, taxe locale, speciale şi amenzi la Cugir, pentru 2015. Propunerile din şedinţa de Consiliu Local”

  1. […] Aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 (se propune păstrarea acestora la nivelul celor din […]

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...