|

UPDATE: Bugetul local Cugir pe 2015, la vot a DOUA OARĂ în Consiliul Local. Cum se împart banii

sedinta consiliu l-1Consilierii locali s-au reunit marţi, de la ora 19.00, în şedinţă extraordinară, pentru a vota a doua oară proiectul pentru bugetul local pe 2015, după ce, în şedinţa din 6 februarie, acesta nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE: Bugetul local a fost aprobat cu unanimitate de voturi (19). Şedinţa a durat 10 minute.

Totalul veniturilor în 2015 este de 55.705.000 lei, din care peste 24.600.000 lei sunt venite de la UE pentru cele trei proiecte aflate în derulare din anul trecut. Este vorba de 16.000.000 lei pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor 1 Mai, str. Mihai Viteazul, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989, str. Râul Mic din Cugir şi str. Eroilor din Vinerea. Un alt proiect care aduce 6.000.000 de lei şi este cel de modernizare şi dotare a ambulatoriului din cadrul spitalului. În ambele cazuri lucrările au fost deja începute, sunt în plină desfăşurare şi ar urma să fie finalizate până la sfârşitul anului.

Aproximativ 21.000.000 reprezintă venituri proprii, iar restul provin de la bugetul statului ca sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de personal din învăţământ, alte cheltuieli descentralizate, plata drepturilor persoanelor cu handicap şi acordarea subvenţiilor la încălzirea. Reprezentanţii primăriei susţin că Cugirul nu a primit niciun ban din impozitul pe venit pentru echilibrare, iar sumele provenite din TVA sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a cheltuielilor. Nici veniturile proprii nu acoperă integral cheltuielile programate pentru anul în curs, astfel că o parte din investiţii vor fi suportate din excedentul bugetar de anul trecut.

La şedinţa de vineri, 10 consilieri au votat „pentru” şi 7 „împotrivă”, respectiv consilierii PSD şi PPDD, care au susţinut că proiectul de hotărâre nu conține suficiente materiale și anexe menite să justifice cheltuielile privind banul public.

Potrivit proiectului prezentat vineri în şedinţă, veniturile totale ale bugetului local, în anul 2015 sunt de 55.705.000 lei, iar cheltuielile de personal de 12.004.000, plus 7.477.000 cheltuieli cu materiale.

De la Finanțele Publice Alba, au fost repartizate sume defalcate din TVA, astfel: 7.712.000 lei – pentru finanţarea cheltuielilor de personal în învăţământul preuniversitar de stat și o suplimentare de 1.292.000 lei, ţinându-se cont de numărul de elevi si forma de învăţământ, respectiv 333.000 lei pentru plata drepturilor salariale câştigate în instanţă, pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive.

De asemenea, 983.000 lei au fost alocate pentru finanțarea cheltuielilor materiale în învăţământul preuniversitar de stat.

Suma de 869.000 lei revine finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare.

Pentru alte cheltuieli descentralizate, respectiv serviciile publice de evidenţă a persoanelor, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, suma este de 76.000 lei, iar pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din TVA, 86.000 lei.

134.000 lei sunt sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local (suma considerată venit propriu).

Tot la partea de venituri s-au mai cuprins subvenții din alte bugete pentru: ajutorul de încălzire cu lemne pentru persoanele nebeneficiare de ajutor social – 10.000 lei; plata drepturilor salariale pentru personalul medical din cabinetele scolare – 75.000 lei; 24.648.000 lei – fonduri nerambursabile de la UE pentru trei oroiecte aflate în derulare din anul 2014.

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general consolidat al oraşului Cugir, pe anul 2015 este de 17.323.000 lei, față de 18.371.000 lei cât a fost în anul 2014.

Sinteza cheltuielilor propuse în bugetul local:

Autorităţi executive: cheltuieli de personal – 2.025.000 lei; cheltuieli materiale – 1.021.000 lei, din care: 423.000 lei cheltuieli de funcţionare, 25.000 lei reparaţii, 10.000 lei consultanţă şi expertiză, 50.000 lei obiecte de inventar, 513.000 lei alte cheltuieli (contracte servicii, publicitate, intabulari, actualizare programe informatice, servicii medicale, tiparire ziar local, delegații, pegătire profesională etc). Cheltuieli de capital: 3.000 lei pentru achiziţia unui aparat foto- video.

Serviciul public comunitar de evidenţă persoane: total cheltuieli 116.000 lei, din care 86.000 lei cheltuieli de personal și 30.000 lei cheltuieli materiale.

Tranzacții privind datoria publică: 103.000 lei, din care 23.000 lei pentru plata comisioanelor bancare și 80.000 lei pentru plata dobânzilor aferente împrumutului contractat în anul 2008.

Ordine publică: 1.189.000 lei, din care 740.000 lei transferuri pentru Poliția locală și 449.000 lei pentru Protecția civilă (135.000 lei cheltuieli de personal, 304.000 lei cheltuieli materiale, din care 90.000 lei pentru funcţionare, 35.000 lei reparaţii autospeciale, 24.000 lei obiecte de inventar și echipament, 155.000 lei plata personalului voluntar, PSI și alte cheltuieli; 10.000 lei pentru achiziționarea unui aparat de spălare sub presiune).

Sănătate: 2.022.000 lei pentru Spitalul Orăşenesc Cugir, din care 500.000 lei cheltuieli materiale şi 1.522.000 lei investiţii – reparaţii capitale si dotari.

Proiectul Modernizare si echipare ambulatoriu Spitalul orășenesc Cugir: 6.000.000 lei.

Serviciul de Asistenţă Socială: 80.000 lei, din care 70.000 lei pentru plata personalului medical din cabinetele școlare şi pentru asistenţii comunitari și 10.000 lei cheltuieli materiale.

Cultură: 7.039.000 lei repartizate pe subcapitole astfel:

Casa de cultură: 1.175.000 lei, din care 171.000 lei salarii, 694.000 lei cheltuieli materiale, cheltuieli de capital 310.000 lei ( modernizare cantină și dotări).

Căminul Cultural Vinerea: 1.616.000 lei, din care 22.000 lei salarii, 88.000 lei cheltuieli materiale și 1.506.000 lei cheltuieli de capital (reabilitare cămin și dotări).

Sport: 3.918.000 lei, din care 2.835.000 lei transferuri Club Sportiv, 1.058.000 lei cotizații la asociații de fotbal și tenis și 25.000 lei cheltuieli de capital (SF transformare ștrand în sală de sport)

Spaţii verzi: 330.000 lei, din care 132.000 lei salarii şi 83.000 lei cheltuieli materiale şi 115.000 lei cheltuieli de capital (dotări)

Serviciul public de asistenţă socială: 2.085.000 lei, din care cheltuieli de personal 750.000 lei, cheltuieli materiale 330.000 lei; ajutoare sociale – 990.000 lei (acordarea ajutoarelor de urgenţă, abonamentelor gratuite şi indemnizaţiilor pentru. persoanele cu handicap, ajutoarelor de incălzire); cheltuieli de capital (SF) – 15.000 lei.

Servicii publice: 1.336.000 lei, din care:

Locuinţe: 30.000 lei pentru întreţinerea celor trei blocuri construite prin ANL şi a celor din fondul locativ preluate in anul 2014.

Alimentare cu apă: 247.000 lei, din care 18.000 lei pentru plata cotizaţiei la Asociatia Apa Alba şi 92.000 lei pentru plata contribuției locale a oraşului Cugir la cofinanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de canalizare şi apă în judeţul Alba” și 137.000 lei rata împrumut.

Iluminat public: 410.000 lei, din care 300.000 lei plata facturilor de energie electrică, 90.000 lei alte cheltuieli materiale și 20.000 lei cheltuieli de capital (SF deviere rețea electrică str. Culturii)

Alte servicii: 649 mii lei, din care 347 mii lei cheltuieli de personal, 126 mii lei cheltuieli materiale si 176 mii lei cheltuieli de capital ( achizitie camioneta si vitrina frigorifica ptr. Piata de lactate).

Protecţia mediului: 1.649.000 lei, din care:

Salubritate: 891.000 lei, din care cheltuieli de personal 221.000 lei, cheltuieli materiale 600.000 lei; 70.000 lei achiziție lamă de zăpadă și încărcător frontal).

Canalizare: 758.000 lei, din care 270.000 lei cheltuieli materiale (decolmatare și reparații canalizare pluvială) și 488.000 lei rate împrumut.

Transport: 18.525.000 lei, repartizat astfel:

Drumuri și poduri: 200.000 lei – reparaţii drumuri de munte

Transport în comun: 55.000 lei /cheltuieli materiale pentru plata abonamentelor gratuite acordate în baza unor prevederi legale sau hotărâri ale consiliului local, achiziţionarea de plăcuțe de înmatriculare şi formulare tipizate.

Străzi: 19.850.000 lei, din care

– 1.580.000 lei lucrări de dezăpezire, siguranta circulaţiei şi reparaţiii

– 2.270.000 lei cheltuieli de capital

– 16.000.000 lei – proiect modernizare străzi, finanțat din fonduri nerambursabile.

Alte cheltuieli economice: 120.000 lei cheltuieli de capital pentru realizarea a doua planuri: unul de mobilitate urbana și unul integrat de dezvoltare urbană.

Învăţământ: 12.892.000 lei, din care 9.028.000 lei (salarii și cheltuieli materiale) sunt alocaţi din bugetul de stat, 1.181.000 lei din veniturile proprii ale bugetului local al oraşului Cugir și 2.683.000 lei fonduri nerambursabile ( Proiectul „Combate somajul” derulat de Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu”).

Bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii

Spitalul Orăşenesc Cugir: 2.022.000 lei din care 500.000 lei – pentru cheltuieli materiale (utilităţi) şi 1.522.000 lei – cheltuieli de capital (reparaţii capitale şi dotări).

La aceste sume se vor adăuga şi veniturile proprii realizate din contractele de prestări servicii medicale încheiate cu Casa de Sănătate şi Directia de Sănătate Publică Alba.

Club sportiv: 2.835.000 lei, venituri proprii estimate a se realiza de 20.000 lei. Cheltuielile au fost repartizate astfel: cheltuieli de personal 210.000 lei, cheltuieli materiale 620.000 lei, cheltuieli de capital 2.025.000 lei (SF şi modernizare stadion vechi)

Poliţia locală: 660.000 lei (420.000 lei cheltuieli de personal, 190.000 lei cheltuieli materiale, 50.000 lei – SF extindere sistem de monitorizare).

Sorin GIURCA

foto: arhivă

URL scurt: http://cugir.alba24.ro/?p=154042Publicat de pe 9 Feb 2015. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

2 comentarii pentru “UPDATE: Bugetul local Cugir pe 2015, la vot a DOUA OARĂ în Consiliul Local. Cum se împart banii”

  1. […] Vezi cum se împart banii pentru cheltuieli de capital (investiţii, lucrări, modernizări), de personal şi materiale, pe Cugir24.ro. […]

  2. […] Citeşte şi Bugetul local Cugir pe 2015, la vot a DOUA OARĂ în Consiliul Local. Cum se împart banii […]

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • gajjy: in cugir toti copii sunt rockeri ,drogati .Doar trupe rock .muzica de bolunzi si dau boxelele alea la maxim de...
  • GigiKent: Cu acest prilej a fost eliminata inca din fașă marea evaziune. 20 de cutii de bere.
  • Nicu: vreau si eu unu
  • daniel: foarte fain ..cel mai frumos festival din istoria lumii,.Ploaia cugireana .concerte cu drogati ,bere cu apa...
  • taraban: un festival mai prost organizat ca ploaia cugireana. nu am vazut niciodata ..aceeasi prosti invitati de ani...